02 Ayrıntılar

Mobil DTE™ 20 Serisi

Mobil Industrial, Turkey

Hidrolik Yağlar

Ürün Tanımı

Mobil DTE™ 20 Serisi yağlar, yüksek performanslı aşınma önleyici hidrolik yağlardır.

Bu yağlar yüksek basınçlı, yüksek verimli pompalar kullanan hidrolik sistemlerin, aynı zamanda dar imalat toleranslı servo valfları ve sayısal kontrollu (NC) takım tezgahlarındaki gibi diğer hidrolik sistem bileşenlerinin zorlu gerekliliklerini karşılarlar.

Bu ürünler, mükemmel performans özelliklerine sahip tek bir ürüne izin veren pek çok hidrolik sistem ve parça üreticisinin en sıkı performans gereksinimlerini karşılamaktadır.

Özellikleri ve Faydaları

  • Mükemmel oksidasyon kararlılığı sistem temizliği ve tortu azaltımına katkı sağlayarak bakım arıza süresini ve maliyetleri azaltmaya yardımcı olur, uzun yağ ve filtre ömrü sağlar
  • Çeşitli metalurjiler kullanan sistem parçalarının yıpranmaya ve korozyona karşı daha fazla korunması, parça ömrünü uzatmaya ve üretim kapasitesini iyileştirmeye yardımcı olur
  • Kontrollu sudan ayrılma özelliği, sistemleri az ve çok miktardaki suya karşı korur
  • Temiz tutma özellikleri, sistem tortularını ve birikintilerini azaltır, ekipmanı korur ve ekipman ömrünü uzatır, bakım maliyetlerini azaltır ve genel sistem performansını iyileştirir
  • Kalite rezervi, zorlu hizmet koşulları ve uzun yağ değişim aralıklarında dahi performans özelliklerini devam ettirir

Kullanım Yerleri

  • Tortu oluşumu açısından kritik olan veya geleneksel ürünlerle tortu ve birikintilerin oluştuğu hidrolik sistemler
  • Yüksek yük taşıma kabiliyeti ve aşınmaya karşı koruma gerektiren hidrolik sistemler ve ince yağ filmi korozyonuna karşı korumanın önemli olduğu durumlar
  • Az miktarda suyun kaçınılmaz olduğu uygulamalar
  • Dişli ve yatak içeren sistemler
  • Çeşitli metalurjilerin kullanıldığı, çok çeşitli parçaları içeren makineler

Şartnameler ve onaylar

 Mobil DTE 20 Serisi aşağıdaki gereklilikleri karşılar veya aşar: MOBIL DTE 22 MOBIL DTE 24 MOBIL DTE 25 MOBIL DTE 26 MOBIL DTE 27
DIN 51524-2: 2006-09 X X X X

 

 Mobil DTE 20 Serisi aşağıdaki üretici onaylarına sahiptir: MOBIL DTE 22 MOBIL DTE 24 MOBIL DTE 25 MOBIL DTE 26 MOBIL DTE 27
DENISON HF-0 X X X
HUSKY HS 207 X
VICKERS I-286-S X X X
VICKERS M-2950-S X X X
HOCNF X X X X

 

Tipik Özellikler

MOBIL DTE 21 MOBIL DTE 22 MOBIL DTE 24 MOBIL DTE 25 MOBIL DTE 26 MOBIL DTE 27 MOBIL DTE 28
ISO VG, 10 22 32 46 68 100 150
Viskozite, ASTM D445
   cSt @ 100°C 2,7 4,5 5,3 6,7 8,5 10,9 14,3
   cSt @ 40°C 10 21 31,5 44,2 71,2 95,3 142,8
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270 98 98 98 98 98 98 98
Akma Noktası, °C, ASTM D97 -30 -30 -27 -27 -21 -21 -15
Parlama Noktası, COC, ASTM D92 174 200 220 232 236 248 276
Köpük, Seq I, Eğilim/Kararlılık, ASTM D892 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0
Köpük, Seq II, Eğilim/Kararlılık, ASTM D892 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0
Köpük, Seq III, Eğilim/Kararlılık, ASTM D892 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0
Bakır çubuk korozyonu, 3 saat, 100°C’de, ASTM D130 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
Pasa karşı koruma Proc B, ASTM D665 GEÇER GEÇER GEÇER GEÇER GEÇER GEÇER GEÇER
****FZG Yük Kademesi, ISO 14635-1(mod) 12 12 12 12 12

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili sağlık ve güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) verilmiştir: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmediği sürece, Exxon Mobil Corporation veya bir yan kuruluşunun tescilli ya da ticari tescilli markasıdır.