MOBIL DTE PM 150

02 Ayrıntılar

Mobil DTE PM Serisi

Mobil Industrial, Turkey

Kağıt Makineleri Yağları

Ürün Tanımı

Mobil DTE PM Serisi yüksek kaliteli, yüksek performanslı, özel olarak endüstriyel kağıt makineleri merkezi yağlama sistemlerinin gerektirdiği yağlardır. Bu ürünler olağanüstü yağlama özelliklerinin yanı sıra, aynı zamanda sistem parçalarının pas ve korozyona karşı korunmasını sağlarlar. Bu durum özellikle su ve kimyasal kirleticilerin yağlama sistemine girdiği ıslak  ortamlar için oldukça önemlidir. Mobil DTE PM Serisi yağlar, zor koşullar altında çalışan dişliler ve yataklara en üst düzeyde korunma sağlanması amacıyla formüle edilmiştir. Bu ürünler ilk çalışmadan sonra üretime geçiş süresini kısaltan iyi bir viskozite özelliği gösterirlerken, aynı zamanda yüksek sıcaklıklarda çalışma şartlarında yüksek viskozite özelliklerini devam ettirirler. Mobil DTE PM Serisi yağlar mükemmel oksidasyona ve ısıl bozunmaya direnç, olağanüstü pas ve korozyona karşı koruma ve yüksek düzeyde aşınmaya karşı koruma performansı sergilerler.

Mobil DTE PM Serisi yağlar yüksek kaliteli baz yağlar ve özel yüksek performans standardı elde etmek üzere özenle dengelenmiş gelişmiş teknolojiye sahip katık sistemi ile formüle edilmiştir. Bu sıvılar, yüksek güçteki kağıt makinelerine özgü daha yüksek basınçlı buhar, sıcaklık ve makine hızlarının kullanılmasına olanak sağlar. Bunların benzersiz sudan ayrılma ve filtre edilebilirlik özellikleri, su bulunan ortamda mükemmel performans sergilenmesine, çok hassas filtreleme düzeylerinde bile çok etkin bir filtreleme elde edilebilmesine olanak verir. Bu ürünler sudan rahatlıkla ayrılabilmekte ve uzun süreli çalışma altında renk özelliklerini koruyabilmektedirler.

 

Özellikleri ve Faydaları

Mobil DTE PM Serisi yağların modern ve yüksek verimli kağıt makineleri yağlamasında performans yeteneklerini kanıtlanmış durumdadır. Bu yağların aşınmaya karşı koruma, gelişmiş oksidasyon ve kimyasal kararlılığı, pas ve korozyondan etkili koruma, renk kararlılığı ve filtre edilebilirlik alanlarındaki kanıtlanmış mükemmel performans kapasiteleri yalnızca bakım çalışma aralıklarını uzatmakla kalmaz, aynı zamanda makine performansını arttırır ve üretim kapasitelerini yükseltir. Bunun sonucunda daha az bakım, ekipman ömrünün uzatılması ve üretim kapasitesinin artırılması sağlanır.

Özellikleri Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Aşınmaya karşı benzersiz koruma Yatak ve dişli performansını artırır
Üstün oksidasyon ve ısıl kararlılık Yağ ömrünü uzatır
Filtre değiştirme maliyetini azaltır
Daha temiz sistemler sağlar
Sistemde tortuları azaltır
Etkili su ayırma özellikleri Sistemden suyun kolaylıkla ayrılmasına imkan verir
Sistem içinde emülsiyon oluşumunu azaltır
Yorulma performansı iyidir Yatak ve dişlilerde malzeme yorulması arızalarını azaltır
Mükemmel filtre edilebilirlik Yağ hatları ve akış kontrol mekanizmalarında tortu oluşumunu önler
Yağ akış ve soğuma performanslarını artırır
Filtre değiştirme maliyetini düşürür
Pas ve korozyona karşı yüksek seviyede koruma Dişli ve yatakları ıslak ortamlarda korur
Normal olarak yağlanmış yüzeylerin dışında kalan yatak ve dişli yüzeylerde için buhar ortamı koruması sağlar

Kullanım Yerleri

  • Endüstriyel kağıt makineleri merkezi yağlama sistemleri
  • Geniş bir sıcaklık aralığı içinde çalışan merkezi yağlama sistemleri uygulamaları
  • Çalıştırıldıktan sonra hızlı olarak devreye girmesi istenen sistemler
  • Dişli ve rulman merkezi yağlama sistemleri

Tipik Özellikler

Mobil DTE PM Serisi 100  150 220  320
ISO Viskozite Sınıfı 100 150 220 320
Viskozite, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 100 150 220 320
cSt @ 100ºC 11.4 14.7 19.0 25.4
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270, min 95 95 95 95
FZG 4-Bilya Yük Testi, DIN 51354, Yük Kademesi 12 12 12 12
Sudan Ayrılma, 82ºC de 40/37/3 için dakika 10 10 15 15
Pas Testi, Proc A and B, ASTM D 665 Geçer Geçer Geçer Geçer
Köpük oluşumu Eğilim/Karalılık, ASTM D 892, ml
Seq I 0/0 10/0 10/0 10/0
Seq II 40/0 30/0 30/0 30/0
Seq III 0/0 10/0 10/0 10/0
Bakır Şerti Korozyonu, 3 saat @ 100ºC, ASTM D 130 1A 1A 1A 1A
Akma Noktası, ºC, ASTM D 97 -6 -6 -6 -6
Parlama Noktası, ºC, ASTM D 92 240 250 260 250
Özgül Ağırlık 15.6ºC/15.6ºC, ASTM D 1298 0.884 0.888 0.889 0.892