MOBIL SHC 524

02 Ayrıntılar

Mobil SHC™ 500 Serisi

Mobil Industrial, Turkey

Hidrolik Yağlar

Ürün Tanımı

Mobil SHC™ 500 Serisi yağlar, kimyasal sentezle üretilmiş, parafinsiz hidrokarbon bazlı sıvılarla dikkatli bir şekilde tasarlanmış süper-dengeli katık sistemi kullanılarak formüle edilmiş olağanüstü performanslı hidrolik yağlardır. Yüksek basınçlı paletli, pistonlu ve dişli pompalar için düşük sıcaklıkta kontrollü pompalanabilirlik ve aşınmaya karşı maksimum koruma özelliklerine sahip, yüksek kaliteli, geniş sıcaklık aralıklı ve kesme dayanımına sahip hidrolik yağlardır. Ürünlerin yüksek vizkozite indeksleri, yüksek ve düşük sıcaklıklarda üstün performans göstermelerini sağlayarak, bu ürünleri geniş aralıkta çalıştırma ve operasyon sıcaklıklarına maruz kalan ekipmanlar için mükemmel bir seçim haline getirmektedir. Mobil SHC 500 Serisi yağları, olağanüstü kesme dayanımı göstererek, yüksek basınç ve yüksek sıcaklıktaki operasyon ortamlarında kritik yağlama özelliklerini kaybetmeden daha uzun süre kullanılabilmektedir.

Mobil SHC 500 Serisi yağları, uzun yağ/filtre ömrü ve optimum ekipman koruması sağlamaya yardımcı olur, bu da bakım ve atık imha maliyetlerini azaltabilir. Yüksek basınçlı, yüksek hacimli pompalar kullanan ağır hidrolik sistemlerin katı gereksinimlerini karşılamak ve dar toleranslı servovalflar ve yüksek hassasiyetli sayısal kontrollü (NC) tezgahlar gibi diğer hidrolik sistem bileşenlerinin kritik gerekliliklerine cevap vermek amacıyla önde gelen OEM’lerle birlikte geliştirilmişlerdir. Bu ürünler, çeşitli çoklu-metalürji tasarımları kullanan pek çok hidrolik sistem ve bileşen üreticisinin en sıkı performans gereksinimlerinden bazılarını karşılayarak, pek çok ekipman için üstün performans özelliklerine sahip tek bir ürün sunmaktadır. Aşınmaya karşı yüksek koruma seviyeleri ve film kuvveti koruması gerektiren, ağır koşullar altında çalışan sistemler için tasarlanmalarına rağmen, genelde yıpranmaya karşı koruma sağlamayan hidrolik yağların tavsiye edildiği durumlar için de formüle edilmişlerdir.

 

Özellikleri ve Faydaları

Mobil SHC 500 Serisi hidrolik yağları, gösterdikleri üstün düşük ve yüksek sıcaklık performansı ile mineral yağ bazlı ürünler ile karşılaştırıldığında onların çok ilerisinde ve ötesinde ekstra ekipman koruması sağlamaya yardımcı olur. Mükemmel oksidasyon dayanım özellikleri, yağ ve filtre değişim aralıklarını uzatırken, sistemlerde üstün temizlik ve sorunsuz operasyon sağlar. Yüksek düzeyli aşınma önleme özellikleri ve mükemmel film karakteristikleri ile sağlanan üstün ekipman performansı, plansız ekipman arızalarının önlenmesine ve üretim kapasitesinde olası iyileştirmelere neden olabilecek ekipman çalışma süresinin en üst seviyeye çıkartılmasına yardımcı olur. Kontrollü sudan ayrılma özellikleri yağların az miktarda suyla kontamine olmuş, sistemlerde iyi çalışmasını sağlarken, büyük miktardaki suyu kolaylıkla ayrıştırır.

Özellikleri Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Tasarıma Özel Sentetik Baz yağ Uzun servis aralıkları sağlanmasına yardımcı olur
Geleneksel ürünlerle karşılaştırıldığında daha temiz sistem ve azaltılmış dar-toleranslı valf sıkışmaları
Filtrelenebilirliği iyileştirmeye yardımcı olur
Aşınmaya Karşı Olağanüstü Koruma Bileşenlerin aşınmasını azaltmaya yardımcı olur
Çeşitli metalürjiler kullanan sistemleri korumaya yardımcı olur
Yüksek Viskozite Endeksi Geniş sıcaklık aralığı performansı
Soğuk çalıştırma sıcaklıklarında ekipman korumasına yardımcı olur
Yüksek çalıştırma sıcaklıklarında sistem bileşenlerini korumaya yardımcı olur
Olağanüstü Oksidasyon Dayanımı Uzun yağ ve ekipman ömrü sağlamaya yardımcı olur
Üstün Korozyon Koruması İç hidrolik sistem korozyonunu önlemeye yardımcı olur
Sistemlerde nemin olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olur
Çoklu-metalürji bileşenli tasarımlarda korozyon koruması sağlamaya yardımcı olur
Çok İyi Çoklu-metal Uyumluluğu Envanter gerekliliklerini optimize etmeye yardımcı olur
Geniş Çapta Ekipman Gerekliliklerini Karşılar Tek ürün birçoğunun yerine geçerek, envanter gerekliliklerini optimize etmeye ve ürünlerde yanlış uygulama olasılığını azaltmaya yardımcı olur
Mükemmel Hava Ayırma Özellikleri Köpürmeyi ve olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olur
Kontrollü Sudan Ayrılma Özelliği Az miktarda nemin bulunduğu sistemler için koruma ve yağlama sağlar
Büyük miktardaki suyu kolayca ayırır
Yenilikçi Temizleme Özellikleri Sistem tortularını ve olası çöküntüleri azaltmaya yardımcı olur
Servo-valf gibi kritik bileşenleri korumaya , sistem yanıtını iyileştirmeye ve valf sıkışmalarını asgariye indirilmesine yardımcı olur.

 

Kullanım Yerleri

  • Özellikle dar toleranslı servo-valfların kullanıldığı gelişmiş Sayısal Kontrollü (NC) makinelerdeki gibi tortu oluşumuna yatkın olan hidrolik sistemler
  • Çoklu-metal bileşenli tasarımlar kullanan sistemler
  • Yüksek basınçlı paletli, pistonlu ve dişli pompaları
  • Soğuk çalıştırma ve/veya yüksek operasyon sıcaklıklarının tipik olduğu sistemler
  • Az miktarda suyun kaçınılmaz olduğu uygulamalar
  • Dişli ve rulman içeren sistemler
  • Yüksek oranda yük taşıma kapasitesi ve aşınma önleyici koruma gerektiren sistemler
  • Nem içeren sistemler gibi ince yağ filmi korozyonuna karşı korumanın önemli olduğu uygulamalar

 

Spesifikasyonlar ve Onaylar

Mobil SHC 500 Serisi aşağıdaki imalatçı onaylarına sahiptir: 524 525 526 527
Denison HF-0 X X X
Denison HF-1 X X X
Denison HF-2 X X X

 

Tipik Özellikler

Mobil SHC 500 Serisi 524 525 526 527
ISO Viskozite Sınıfı 32 46 68 100
Viskozite, ASTM D 445
cSt @ 40º C 32 46 68 100
cSt @ 100º C 6.4 8.54 11.52 15.94
Brookfield Vizkozite @ -18º C, ASTM D 2983, cP 923 1376 2385 4500
Vizkozite İndeksi, ASTM D 2270 144 154 158 160
Yoğunluk 15º C, ASTM D 4052, kg/L 0.852 0.8514 0.8535 0.8576
Bakır Çubuk Korozyonu, ASTM D 130, 3 saat @ 100º C 1B 1B 1B 1B
Paslanma özellikleri, ASTM D 665B Geçer Geçer Geçer Geçer
FZG Dişli Testi, DIN 51354, Arıza Aşaması 11 11 11 11
Akma Noktası, °C, ASTM D 97 -56 -54 -53 -52
Parlama Noktası, °C, ASTM D 92 234 238 240 243
Köpük Sequence I, II, III, ASTM D 892 , ml 50/0 50/0 50/0 50/0
Demülsifiye olma, ASTM D 1401, 54C, dakika 3ml emülsiyon 20 20 20
Demülsifiye olma, ASTM D 1401, 82C, dakika 3ml emülsiyon 20